API/SDK

Aponia API/SDK umožňuje podnikům zahrnout navigační software do jejich profesionálních mobilních řešení. Navigace může být jednoduchým způsobem integrována do mobilní aplikace zaměřené na logistiku, transport, údržbu apod.

Společně můžeme pomoci vašim zákazníkům

  • Snížit náklady na pohonné hmoty pomocí efektivního plánování tras.
  • Snížit časovou náročnost dodávek pomocí přesných výpočtů dob trvání trasy a přesných odhadů časů příjezdu.
  • Optimalizovat rozpisy cest s více zastávkami, usnadnit plánování a umožnit tak stíhat více zakázek během dne.
  • Snížit riziko selhání lidského faktoru pomocí automatizovaného zadávání destinací.
  • Zvýšit kvalitu zákaznických služeb pomocí lepší předvídatelnosti časů dodání zakázek.
  • Vyhovět zásadám profesní povinnosti řádné péče pomocí neustálého přehledu o aktuální pozici personálu.
  • Navigace přispívá ke kladné reakci řidičů na kompletní mobilní řešení.